หน้าหลัก ความเป็นมา บริการของเรา ข้อแนะนำ ต้องการให้เช่า ต้องการเช่า รายการให้เช่า ติดต่อเรา
Thai Language TH
English Language EN
 
   

เมนูสมาชิก
ชื่อล็อกอิน
 
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาด่วน
ประเภท
 
ราคา
 
ตำแหน่ง/พื้นที่
 
จังหวัด
 

รับข่าวสารทางอีเมล์

ชื่อ 
อีเมล์ 
  สมัครรับข่าวสาร
  ยกเลิกรับข่าวสารการงานใช้เว็บไซต์ BaanChao.Com
การค้นหาข้อมูล หรือบริการในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ที่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
•
ห้าม ส่งภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
•
ห้าม แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
•
ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูล เพื่อที่จะหลบเลี่ยง หรือหลอกลวง เกี่ยวกับข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการของ BaanChao.Com
•
ห้าม ส่งภาพ หรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้าของผู้ใด
•
ห้าม ส่งภาพ หรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือ โปรแกรม อื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้ เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เนตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
•
ห้าม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
•
ห้าม สนับสนุนส่งเสริม หรือมีข้อความบอกวิธีการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เช่า
 
ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าให้แก่เจ้าของที่อยู่นั้นๆ เพราะถือว่าเป็นลูกหนี้ มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากประโยชน์ที่ได้รับจากการเช่า ซึ่งจะมีการตกลงเวลาการชำระหนี้ไว้ในแต่ละคราว โดยปกติมักจ่ายเป็นรายเดือน นอกจากนี้ผู้เช่าต้องรักษาสภาพของที่อยู่ให้เรียบร้อย ตามสภาพที่ได้รับมอบมา และต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหากชำรุด

ติดต่อสอบถาม
 
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ ต้องการแนะนำสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ หรือต้องการติดต่อบริษัท ท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านมาหาเราได้ที่ โทรศัพท์ 089-926-5667,
081-383-8863 Email : baanchaoforrent@gmail.com