หน้าหลัก ความเป็นมา บริการของเรา ข้อแนะนำ ต้องการให้เช่า ต้องการเช่า รายการให้เช่า ติดต่อเรา
Thai Language TH
English Language EN
 
   

เมนูสมาชิก
ชื่อล็อกอิน
 
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาด่วน
ประเภท
 
ราคา
 
ตำแหน่ง/พื้นที่
 
จังหวัด
 

รับข่าวสารทางอีเมล์

ชื่อ 
อีเมล์ 
  สมัครรับข่าวสาร
  ยกเลิกรับข่าวสาร


  เงื่อนไขในการลงทะเบียน

  1. สมาชิกต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ เกี่ยวกับตัวสมาชิกเอง ตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วน

  2. สมาชิกต้องแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ หากสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์ BaanChao.com ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้ หรือ เพิกถอนข้อมูล และปฎิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต

  3. สมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน ของ BaanChao.com และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยท่านจะได้รับข้อมูล หัวข้อที่สนใจผ่านทางอีเมล์

  4. สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการมีสมาชิกภาพ จะคงอยู่ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของ BaanChao.com และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า