หน้าหลัก ความเป็นมา บริการของเรา ข้อแนะนำ ต้องการให้เช่า ต้องการเช่า รายการให้เช่า ติดต่อเรา
Thai Language TH
English Language EN
 
   

เมนูสมาชิก
ชื่อล็อกอิน
 
รหัสผ่าน
 
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาด่วน
ประเภท
 
ราคา
 
ตำแหน่ง/พื้นที่
 
จังหวัด
 

รับข่าวสารทางอีเมล์

ชื่อ 
อีเมล์ 
  สมัครรับข่าวสาร
  ยกเลิกรับข่าวสาร


แสดงรายการทั้งหมด >  

   พระอัจริยภาพ
ในด้านการเขียน เมื่อพระชนมายุประมาณ ๙ พรรษาได้ทรงเริ่มออกวารสาร “รื่นรมย์”
ทรงเป็นบรรณาธิการ ทรงเริ่มจากซื้อสมุดธรรมดาด้วยราคาราว ๑๐ สตางค์ เขียนด้วยลายมือ
สมาชิกกองบรรณาธิการประกอบด้วยข้าราชบริพารรุ่นเยาว์วัยเดียวกันในวังสระปทุมช่วยกันเขียน
แต่ปรากฏว่าออกวางตลาดได้เพียงครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น นิตยสารเล่มนี้ก็มีเหตุต้องปิดตัว
ลงไปเพราะ “เหนื่อยเสียเหลือเกิน”นอกจากนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ได้ทรงสนับสนุน
ให้ทรงอ่านหนังสือ ภาษาอังกฤษ และเรียบเรียงเรื่อง

          ครั้งต่อมา พ.ศ.๒๔๗๕ สมเด็จฯพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า (พระอิสริยศักดิ์ในขณะนั้น)
ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทูลเกล้าฯ
ถวายของขวัญแด่สมเด็จย่า เป็นของขวัญที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นในวัยเพียง ๑๐ ขวบที่จะสามารถ
สร้างสรรค์ให้สำเร็จลงได้ง่าย หากปราศจากซึ่งความวิริยะอุตสาหะและหัวใจที่รักจริง สมเด็จฯ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงแปลหนังสือนิทาน เรื่อง “นิทานสำหรับเด็ก”
ที่ประกอบด้วยนิทานสั้นๆ ๑๓ เรื่อง แล้วพิมพ์ทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงแจกในวันพระราชสมภพ
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า “แม่รับสั่งว่าในเมื่อข้าพเจ้าอ่านภาษา
อังกฤษออก และรู้จักนิทานฝรั่งมาก น่าจะมาแบ่งให้เด็กไทยได้ทราบบ้าง” และ “วิธีแปล
ของข้าพเจ้าตอนนั้นคือ อ่านเรื่องให้เข้าใจเสียก่อน แล้วก็เล่าเป็นภาษาไทย ดังนั้น
เรื่องที่ยาว ๕-๖ หน้า  จึงเหลือเพียง ๑-๒ หน้า”

ความสามารถด้านการพระนิพนธ์ เป็นที่ประจักษ์จากผลงานอันประกอบด้วยพระนิพนธ์
เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ๑๑ เรื่อง พระนิพนธ์แปล ๓ เรื่อง พระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว ๑๐ เรื่อง
และ พระนิพนธ์บทความทางวิชาการ ๑ เรื่องสมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อด้านความรู้สติปัญญาที่ดีที่สุด จึงทรงพระนิพนธ์
หนังสือที่รวบรวมข้อมูลอันทรงคุณค่าไว้จำนวนมาก สามารถใช้อ้างอิงและประกอบการศึกษา
ค้นคว้าเชิงศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ปรัชญา ที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา กระจ่างชัดรัดกุม สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนทรงพระปรีชาสามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่ง
ทั้งการเขียน การพูด การแปลและการสอน ทรงพระเมตตาพระราชทานคำแนะนำ คำสอน
และวิจารณ์ในการใช้ภาษาอยู่เนือง ๆ

ในฐานะที่ทรงสร้างสรรค์พระนิพนธ์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและทรงได้รับการ
ยกย่องอย่างกว้างขวาง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้ขอ
พระราชทานทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นราธิป” แด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 
พระนิพนธ์ที่รวบรวม ณ ที่นี้มีจำนวน ๒๗ ชื่อเรื่อง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้ดังนี้
 
เกี่ยวกับพระราชวงศ์
๑.
จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส ธิดาและ พระราชนัดดา
๒.
แม่เล่าให้ฟัง
๓.
พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕
๔.
เวลาเป็นของมีค่า Busy Fingers
๕.
เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์
๖.
ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า Postcard Games
๗.
เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ (ค.ศ. ๑๙๑๑ ถึง ค.ศ. ๑๙๑๖)
๘.
ตราแผ่นดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนาม และพระนามย่อ
๙.
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ และงานศิลปะ Prince Mahidol and Art
๑๐.
จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์
Popular Chronicle From The Press, The Demise of the Princess Mother
๑๑.
ส่งเสด็จสมเด็จย่า ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ์
๑๒.
มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา
 
พระนิพนธ์แปล
๑.
นิทานสำหรับเด็ก
๒.
แม่เล่าให้ฟัง (ภาค ๒)
๓.
ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน
Le Coronnement Espagnol - The Spaininsh Coronation
 
สารคดีท่องเที่ยว
๑.

หนึ่งโหลในเมืองจีน

๒.
ยูนนาน Yunan 
๓.
สายอารยธรรมจีน : ๗ ธานีแห่งอาณาจักรกลาง
๔.
จากโคริโอสู่โคเรีย : ๘ วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
๕.
ภูฏาน : เกาะเขียวบนแผ่นดิน  BHUTAN : GREEN ISLAND ON LAND 
๖.
ที่ไซบีเรียหนาวไหม  IS IT COLD IN SIBERIA?  
๗.
ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมัน
TURKEY : LAND OF THE ROMAN EMPERORS AND OTTOMAN SULTANS  
๘.
ชินเจียงและกานชู : ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว 
XINJIAN AND GANSU :   PICTURES FROM FAR AWAY PLACES
๙.
จีนตะวันออก ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัด
EASTERN CHINA :MOUTAIN , LAKE ,TEMPLES
๑๐.
จีนอีสานและเสฉวน
๑๑.
จากแดนแมนจูสู่ง้อไบ๊
 
บทความวิชาการ
๑.

Du bon et du mauvais usage

 
“...ถ้าฉันไม่เขียนไม่ค้นคว้าแล้วใครจะทำ ฉันชอบค้นคว้าและเขียนอยู่แล้ว   ยิ่งต้องค้นคว้าเรื่องเก่า สนุกมาก เพราะค้นไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น เจอเรื่องที่เราไม่รู้อีกมาก...”

วันที่ 13 พ.ย 2551